Eğitmenlerimiz

Araştırma Alanı

Information and Network Security, Wireless Networtk Security, Cryptography, Certificate Systems and Public Key Infrastructures, Ecommerce Security, Computer Networks

Araştırma Alanı

Computer vision & Machine learning: biometrics, document recognition, image retrieval

Araştırma Alanı

Algebraic coding theory, especially the relations between this theory and algebraic curves over finite fields.

Araştırma Alanı

Software Engineering; Software Quality Assurance; Software Testing; Combinatorial Interaction Testing; Fault Detection, Isolation, and Characterization; Online Failure Prediction; Highly Configurable Systems; Software Security.

Araştırma Alanı

Cryptography and Security, Computer Architecture, High Performance Cryptography (hardware and software applications), Post-Quantum Cryptography, FPGA Design

Araştırma Alanı

Cryptography and Security, Computer Aritmetic, High Perfomance Computing,Distributed Computing.

Araştırma Alanı

Nümerik yöntemler • Teorik ve nümerik hidrodinamik • Veri iletişimi ve güvenlik • Veri Analitiği ve Uygulamaları

Araştırma Alanı

Parallel Algorithms; high performance computing; BigData analysis; cryptography; bioinformatics

Araştırma Alanı

Veri Analizi, Veri Depolama, Dijital Veri İletişimi, Bilgi Kodlama, İstatistiksel Sinyal İşleme, Multimedya ve Biyometrik Güvenlik, Bilgi Gizleme, Bilgi ve Veri Füzyonu

Araştırma Alanı

Computer Graphics, Virtual Reality, Augmented Reality, Cultural Heritage, Information Visualization

Araştırma Alanı

Active database systems; data mining; data mining security; data warehouses; mobile data management.

Yarı Zamanlı Öğretim Görevlilerimiz / Sektör Danışmanlarımız

Araştırma Alanı

Pervasive Healthcare Security, Information and Wireless Network Security, Cryptography

Turkish