Siber Güvenlik Profesyonellere Yönelik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Siber saldırı ve suçların ciddiyetini giderek arttırdığı günümüzde siber güvenlik, bilgisayar bilimleri, elektronik mühendisliği ve matematiğin kesişimindeki konumuyla önemli bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır ve bu önemin giderek artacağı öngörülmektedir. Diğer yandan bu konudaki gereksinimleri karşılayabilecek nitelikte araştırmacı, akademisyen ve uygulayıcı personelin eksikliği göze çarpmaktadır.

Sabancı Üniversitesi profesyonellere yönelik Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile birlikte açmış olduğu Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile siber güvenlik alanındaki gereksinimleri karşılamayı hedeflemektedir.

Turkish