Başvuru ve Gereklilikler

 

SÜ lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jürisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Adaylar, mülâkat için çağrılırlar. Başvurular, Akademik Takvim'de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.

1 Online Başvuru Son başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır. 
2 Program Başvuru Formu CYSEC Programı Başvuru Formu. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.
3 Resmi Transkript İlgili  yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge online başvuru sisteminde  “Documents” kısmına eklenmelidir. E-devletten alınan transkript belgesi geçerlidir.
4 Niyet Mektubu Programa katılma amacınızı, kariyer hedeflerinizi ve programdan beklentilerinizi özetlediğiniz 1-2 sayfalık doküman online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.
5 Özgeçmiş (CV) Özgeçmiş bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.
6 Fotoğraf Bir adet vesikalık fotoğraf online başvuru sistemine eklenmelidir.
7 İki adet Referans Mektubu

Online başvuru sistemine yüklenmelidir. Online başvurunuzu tamamladığınızda, “Recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazmalıdır. 

8 Mezuniyet Dereceleri

Başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Başvuru aşamasında mezun olunan alanlarla ilgili bir kısıtlama yoktur. Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir. 

9 İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi TOEFL Internet-based test (IBT): En az 78 puan
PTE En az 48
CAE  En az B
CPE  En az C
YDS En az 65 puan
e-YDS
YÖKDİL
e-YÖKDİL
ELAE*
Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı'ndan geçer not almak.
*ELAE sınavı Yazma bölümünden oluşmaktadır.
Sınav ücretsizdir. Başvurunuz Enstitü tarafından kabul edildiğinde, sınava otomatik olarak kaydınız yapılmaktadır. Sınavın tarihi, zamanı, yeri ve sonucu hakkında daha sonra Enstitü tarafından sizinle bilgi paylaşılacaktır.

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

Sabancı Üniversitesi’nin öğrenim dili İngilizce olduğundan tablonun 9. maddesinde yer alan asgari puanların sağlanılması ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir:

  • TOEFL, PTE: 2 yıl
  • CAE, CPE 3 yıl
  • YÖKDİL, e-YÖKDİL, YDS ve e-YDS: 5 yıl

Değişen YÖK mevzuatı gereğince;

a) Geçerli Sınavlar

Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen ve Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlara kayıtta geçerli olan sınavların listesinde güncelleme yapılmıştır; IELTS, TOEFL-PBT ve TOEFL-CBT sınavlarının eşdeğerliği, YÖK tarafından tanınMAmakta olup; lisansüstü programlara kayıtlarda geçerli olmayacaklardır.

b) Sınav Merkezleri

Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen, eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen ve Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlara kayıtta geçerli olan uluslararası eşdeğer sınavların; Türkiye’de yapılıyor olması halinde; devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması koşulu aranmaktadır.

Bu yeni düzenlemenin duyurulduğu tarihe kadar (duyuru tarihi: 26 Şubat 2016) yapılmış sınavlara ilişkin belgeler ile devlet üniversiteleri dışındaki yabancı dil sınavı kurumlarına (Türkiye içinde), duyuru tarihinden önce yapılmış başvurularda ise duyuru tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılacak sınavlara ilişkin belgelerin; (b) bendindeki koşula uygun olarak verilmiş olduğu kabul edilecektir.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile programa kayıt yapabilirler.

Sınava hazırlık için çeşitli önerileri, soru formatları konusunda bilgi edinmek ve pratik yapmak amacıyla örnek test sorularını Diller Okulu "Practice Test" sayfasında bulabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde programa kayıt yaptırmaları durumunda İngilizce yeterlilik şartından muaf tutulurlar.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi; 2013-2014 Akademik Yılı Güz dönemi itibariyle Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza öğrenci kabulünde ALES ve eşdeğeri (GRE/GMAT) sınav notu getirme koşulu kaldırılmıştır.

Yurtdışında öğrenim gören adayların eğitim almış oldukları kurumun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur.

Başvuru Adresi:

Başvurular sadece online başvuru sistemi üzerinden yapılmalıdır. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, üniversiteye kayıt sırasında tüm resmi belgelerin orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.

  Adres Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27, Tuzla, 34956 Istanbul 

  Telefon 0 (216) 483 90 93 

  Faks 0 (216) 483 90 73

  E-mail studentinfo@sabanciuniv.edu

Turkish