Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi

 

Misyon

Her gün gazete manşetlerinde geniş yer bulan, küçük çaplı siber dolandırıcılıklardan büyük çaplı uluslar arası siber saldırılara kadar olan haberler, siber güvenliğin ciddiyetini giderek arttıran bir sorun olduğunu gösteriyor. Siber saldırıların yol açtığı maddi zararların ulaştığı boyutlar ülkemizde ve dünyada önemli bir uzman açığına işaret ederken, bu durum benzeri nadir görülen türden kariyer fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Sabancı Üniversitesi’nin eğitim alanındaki tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımı kullanılarak tasarlanan Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ülkemize bu alanda eksikliği duyulan nitelikli iş gücünü kazandırmak amacıyla, 2018 Güz döneminde eğitime başlıyor. 

 

Yaklaşım

Siber tehditlerin ve dolayısıyla güvenlik gereksinimlerinin çok hızlı bir şekilde farklılaşması ve çeşitlenmesi nedeniyle siber güvenlik uzmanlarının da donanımları ve geniş bakış açıları ile sorunların oluşma aşamasında ve öncüllerini takip ederek öncesinde önlem almasını gerektirmektedir. Bu amaçla öğrenciler kuramsal temellerin verildiği, uygulamalı bir eğitim sürecinden geçecektir. Gerçek sektör problemlerine odaklanılacak ve güncel siber güvenlik yazılım araçları kullanılarak gerçek siber güvenlik verileriyle çalışılacaktır. Veri toplama ve değerlendirmeye dayalı siber güvenlik istihbaratı üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca, siber güvenliğin ve veri korumanın hukuki, sosyal ve etik yönleri de ele alınacaktır.

 

Eğitim Altyapısı

Sabancı Üniversitesi siber güvenlik alanında dünya çapında Ar-Ge çalışmaları yürüten akademik kadrosu ve sektörle çok yakın işbirliği içerisinde ve bilhassa siber güvenlik uygulayıcısı olarak faaliyet gösteren eğitmenleri ile tüm bu gereksinimleri karşılayacak bir altyapı ve eğitim programı sunmaktadır. 

 

Kimler Başvurmalı

Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı, siber güvenlik alanında uzman olmak, alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve yeteneklerini ilerletmek ve bu konuda başarılı bir kariyere adım atmak isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Beklenen katılımcı profili

  • Üniversitelerin mühendislik, bilgisayar bilimleri, matematik ve temel bilimler gibi sayısal bölüm mezunları
  • Çalıştıkları kurumlarda ilgili konularda mesleki deneyim edinmiş ve siber güvenlik konusunda derinlemesine bir eğitim almak isteyen tüm profesyonellerden oluşmaktadır.

 

Mezunlara Kazandıracakları

Siber Güvenlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü profilinin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu programı başarıyla tamamlayan adayların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları hedeflenmektedir:

  • Siber güvenlik alanındaki temel kuramsal bilgiyi ve teknik altyapıyı edinmiş olmaları,
  • Varolan ve gelecekte ortaya çıkabilecek siber saldırı, tehdit ve sahteciliklerin izlediği temel yaklaşımlar, istifade ettikleri insani ve teknik zaaflar ve kullandıkları yöntemler konusunda derin bir tecrübe ve kavrayış geliştirmiş olmaları,
  • Bir bilişim altyapısını kapsamlı bir şekilde inceleyip varolan zaafları tespit ederek risk analizi yapabilmek ve bir siber güvenlik stratejisi belirleyebilmeleri,   
  • Siber saldırıların oluşma aşamasında olası maliyet ve tahribatları önlemek için gerekli tedbirleri alabilmeleri,
  • Güncel olarak kullanılan siber güvenlik yazılım araçlarını ve ilgili yazılım kütüphanelerini profesyonel amaçlı olarak kullanabilmeleri,
  • Siber güvenlik istihbarat kaynaklarını takip etmek, değişik kaynaklardaki verileri birleştirip, analiz ederek olası siber saldırılar için gerekli önleyici ya da tahribatı en aza indirecek tedbirleri belirleyip, uygulamaya alabilmeleri,
  • Kişisel ve kurumsal verilerin güvenlik ve mahremiyetinin hukuki, etik ve sosyal boyutlarında derin bir anlayış ve farkındalık oluşturarak olası sakıncaların önüne geçebilmek için önleyici tedbirleri alabilmeleri.
Turkish